Nyt udvalg skal sætte fokus på organisering, ledelsesstruktur og demokratisk repræsentation for dagtilbud og skoler.

Nyt udvalg skal sætte fokus på organisering, ledelsesstruktur og demokratisk repræsentation for dagtilbud og skoler.

Der lægges op til dialog og aktiv inddragelse af alle interessenter, når et nyt udvalg der skal sætte fokus på organisering, ledelsesstruktur og demokratisk repræsentation for både dagtilbud og skoler ser dagens lys.

I Egedal Kommune er der et generelt politisk ønske om nærhed i ledelse både i dagtilbud og skoler. Det er ønsket, at den lokale ledelse gives beslutningskompetence, og bestyrelserne indgår mest muligt i arbejdet med udvikling.

Formålet med nedsættelse af det midlertidige udvalg er at opnå den bedst mulige proces forud for en eventuel ændring af den nuværende struktur for områderne både ledelsesmæssigt og demokratisk. Dialogen vil foregå i et forum, hvor de mange interessenter på området får en stemme og kan komme med bidrag og erfaringer.

For at dialogen kan foregå inden for formelle politiske rammer, nedsættes der et såkaldt §17, stk. 4-udvalg med det formål at drøfte og komme med anbefalinger til organisering og ledelsesstruktur, der fortsat udvikler kvaliteten i dagtilbud og skoler.
Der lægges op til, at udvalget på baggrund af indsamlet viden og dialoger kommer med anbefalinger til en udvikling af organiseringen, ledelsesstrukturen og den demokratiske repræsentation via institutions- og skolebestyrelser.

Udvalget kommer til at bestå af:
• 5 politikere – herunder borgmesteren (udpeges af byrådet)
• 2 formænd eller repræsentanter for områdebestyrelser på dagtilbudsområdet
• 2 formænd eller repræsentanter for distriktsskolebestyrelser
• 4 repræsentanter fra faglige foreninger (BUPL, FOA, Skolelederforeningen og DLF).
• Udvalget kan desuden inddrage relevante ressourcepersoner efter behov undervejs i processen.
Udvalget vil derudover blive understøttet af administrationen med deltagelse af velfærdsdirektør Søren Trier, dagtilbudschef Line Rovelt og konstitueret skolechef Peter Brixen.

Involverende borgerdialog
Som en del af processen i udvalget indarbejdes involverende dialog med repræsentanter på området.

Udvalget igangsættes i efteråret 2022 og sætter, ved første møde ud af tre, kadencen og varigheden af møder fremadrettet. Arbejdet i udvalget forventes afsluttet i foråret 2023 med henblik på eventuel efterfølgende politisk behandling, høring mv.

Et §17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som en kommunalbestyrelse i henhold til Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller et af de stående udvalg.

LOKAL REKLAME

Sponsoreret indhold

Loader…
Få bilen gennem syn første gang – Bestil et gratis synstjek!

Skal din bil synes? Så få et gratis synstjek af Johnny og Jonathan hos Service Centret i Ølstykke.

På værkstedet gennemgås bilen efter et særligt synsskema. Bilens vitale dele kontrolleres for slør, bremserne tjekkes på prøvestand, støddæmpere, fjedre, hjulophæng, udstødningssystem m.m. kontrolleres. Bilens karosseri tjekkes for rustangreb.

Du får en fast pris for en evt. reparation. 
Ingen gebyr ved omsyn. Gratis omstilling, hvis bilen ikke synes første gang.

Service Centret starter med at lave et synseftersyn på bilen. Det er gratis. Herefter udformer de et tilbud på hvad det vil koste at få bilen sikkert gennem syn. (Fast tilbud).
Viser der sig at være mange fejl på bilen, kan der tales om der evt. er ting, der kan spares væk, men det bliver så på kundens egen risiko, og derfor ingen garanti for at bilen bliver synet første gang.

Bestil tid på hjemmesiden: https://service-centret.dk

Book en tid hos Service Centret i Ølstykke! 

Service-Centret – Hella Service Partner
Frederiksborgvej 35 - 3650 Ølstykke

Tlf. 47 10 09 17 / 21 60 61 47
Mail: auto@service-centret.dk

Bestil tid på hjemmesiden Service-centret.dk

Vores Egedals Partnere

Vi har så mange fantastiske steder i Egedal

Har du besøgt nogen af disse steder?

Loader…

Fremhævede virksomheder

Vores Egedals annoncører

Loader…