Ølstykke juletradition overlever trods Corona

Ølstykke juletradition overlever trods Corona

Juletiden nærmer sig og med den også udgivelsen af Ølstykke Julemærke.

Julemærkets historie
Ølstykke Julemærke blev udgivet første gang i 1984 hvor støtteforeningen Erik Harefods venner med tegner og grafiker Ole Bjørn Andersen i spidsen udgav det første mærke som forestillede Ølstykke kirke. Ole fortsatte med at tegne et motiv fra Ølstykke hvert år helt frem til 2018 hvor han gik bort. I den tid Ole tegnede julemærket er over 1 million kroner blevet indsamlet til spejderarbejdet.

Motiverne
Flere af de bygninger der i årenes løb er blevet gengivet, eksisterer ikke længere i dag, så man kan sige at Ølstykke julemærke, ud over at være et samlerobjekt for mange og et uvurderligt økonomisk tilskud til hundredvis af børn og unges spejderoplevelser, også er et historisk arkiv over Ølstykkes historie og udvikling.

Efter 2018 blev det tegnede motiv ændret til at være et foto og arket med julemærker er blevet til selvklæbende mærker kombineret med til/fra kort.

Ølstykke julemærke er i de næsten 40 år det er blevet udgivet, solgt ved dørsalg af spejdere fra DDS Ølstykkespejderne – Erik Harefod gruppe og alt overskud fra salget er ubeskåret til børne- og ungdomsarbejdet i gruppen.

Overskuddet fra salg af julemærkerne går til børne- og ungdomsarbejdet i gruppen.

Corona var tæt på at blive endestation for Ølstykke julemærke.

I år stod spejderne med et stort dilemma, hvordan kunne man sælge julemærker og samtidig undgå risikoen for at sprede smitte med Covid-19 i lokalsamfundet? Efter nøje overvejelse blev det besluttet at dørsalg i år var uforsvarligt. Så enten skulle traditionen slutte efter 36 år eller også skulle man finde en anden løsning.

Løsningen blev at Erik Harefods venner ikke vil svigte traditionen, spejderne eller de mange trofaste samlere af Ølstykke Julemærke. I år har man besluttet at husstandsomdele mærket til hele Ølstykke som en gave fra spejderne. Arkene er ledsaget af et følgebrev hvor man finder et MobilePay nummer, hvis man ønsker at støtte spejderne med arkets pris eller et valgfrit beløb.

Mærkerne bliver omdelt af spejdere fra Erik Harefod Gruppe i weekenden 21. – 22. november.

Læs meget mere om Ølstykke julemærke og se alle motiverne på www.ølstykkespejderne.dk/jul

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden