Projekt Faunastriber i Egedal – Tilmeldingsfrist 6. april for landmænd, der ønsker at være med.

Projekt Faunastriber i Egedal – Tilmeldingsfrist 6. april  for landmænd, der ønsker at være med.

Faunastriber er et af de projekter, som Egedal Kommune selv har gang i for at støtte op om de “vilde aktiviteter”. Projektet øger biodiversiteten og naturværdien i agerlandet i 7 nordsjællandske kommuner.

Den 6. april er der tilmeldingsfrist for landmænd, der ønsker at være med.

Egedal Kommune og Nordsjællands Landboforening (NOLA) går igen i år sammen om at tilbyde kommunens landmænd faunastriber. En faunastribe giver nye levesteder i og omkring marken til gavn for både dyr, fugle og insekter i agerlandet og medvirke til at øge biodiversiteten.

Egedal Kommune betaler for frøblandingerne og landmanden betaler for at få sået faunastriber på sin mark. Som noget nyt kan man i år vælge enten et-årige faunastriber eller fler-årige faunastriber:

  • et-årig faunastribe er for dig, som kun vil have faunastribe et år eller du ønsker at kunne omlægge faunastriben til en anden lokation til næste år. Striben indeholder mange nektar- og pollerige planter, som giver insekterne gode fødemulighederne. Frøblandingen er 100% økologisk certificeret.
  • fler-årig faunastribe er for dig, som ønsker faunastriben udlagt samme sted i flere år. Denne stribe består af hjemmehørende planter, som ud over at være føde for både insekter og agerfugle også tilbyder yngle-steder og overvintring. Denne frøblanding er ikke økologisk.

FNola har udgivet en informationsfolder om projektet. Se den her: https://nola.dk/wp-content/uploads/2021-Faunapletter-brochure_fin.pdf

Tilmeldingsfrist er den 6. april 2021. Se mere her: https://nola.dk/nordsjaellandske-faunastriber/

 

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden