Rygestop. Sund Egedal tilbyder et fleksibelt gratis rygestopkursus

Rygestop. Sund Egedal tilbyder et fleksibelt gratis rygestopkursus
Har du brug for hjælp til at kvitte smøgen? Så tilbyder Sund Egedal et fleksibelt gratis rygestop kursus. Du kan starte så snart du er motiveret.
Du kan begynde dit rygestop kursus når du er motiveret og klar til at få hjælp.
Vil du vinde over smøgerne
Med “Kom og Kvit” tilbydes du professionel hjælp til at kvitte tobakken.
Rygestopprogrammet består af otte møder a´1,5 times varighed. Sammen med de øvrige deltagere drøftes relevante emner, undervejs har du mulighed for at dele erfaringer med de øvrige deltagere.
Tilmelding – Det er gratis
Det er gratis at deltage i “Kom og Kvit”, og du tilbydes indledningsvis en individuel samtale med rygestopinstruktøren.
Kontakt rygestopinstruktør på telefon 7259 6773 eller på: sundhed@egekom.dkfor oplysnigner om starttidspunkt.
Fleksibelt rygestopkursus
Kom og Kvit er gratis. Kurset er tilrettelagt så du møder andre og får mulighed for at dele erfaringer samt støtte hinanden.
Emnerne for de 8 møder er:

  • Tag styring – Hvordan virker nikotin? Hvad betyder rygning for dig?
  • På toppen – Hvad sker der med kroppen? Hvad vil du bruge energien til?
  • Motiver dig selv – Hvordan holder man rygetrangen fra livet? Hvad får dig til at holde fast?
  • Her og nu – Hvad ryger med røgen? Hvad får du i stedet?
  • Grib chancen – Hvad er vigtigt for dig? Hvordan vil du være?
  • Bevar styrken – Hvad kan du gøre for at håndtere rygetrangen? Hvornår er det sværest at undvære tobakken?
  • Opbakning – Hvad er god støtte? Hvad kan du gøre når de andre ryger?
  • Nye muligheder – Hvad vinder du? Nu og fremover?

Vil du være fri af røg og nikotin?
Få gratis hjælp til dit rygestop eller til at nedtrappe dit forbrug af nikotinpræparater.
E-kvit er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse.
Det er gratis at få hjælp af e-kvit, og det koster således ikke noget at tilmelde sig eller at modtage beskeder fra programmet.
e-kvit – Er du klar til en ny start?
Kilde: Egedal Kommunes hjemmeside

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden