Skab livsglæde – Bliv frivillig instruktør i ”Klub Husker Du”

Vores instruktør har desværre måttet stoppe pga. privat jobskifte. Vi søger derfor en ny instruktør til opstart i september. Der trænes en gang om ugen i gymnastiksalen i Damgårdsparken i Stenløse, hvor der som det ses på billedet også er enkelte maskiner til rådighed.

Så er du gymnastikinstruktør eller måske fysioterapeutstuderende eller lignende, og har lyst til at gøre en frivillig indsats, håber vi at høre fra.

Trænings­tilbudet er målrettet personer med demens i de tidlige stadier. På holdet er det dels muligt for den demensramte at træne alene eller sammen med sin ægtefælle.

Fysisk træning styrker de intellektuelle evner og øger livskvaliteten hos menne­sker med demens. Når kroppen sættes i bevægelse, støttes hukommelsen og kon­cen­trations­evnen, ligesom træningen har en gavnlig indvirkning på den uro, som mange personer med demens lider af. Især har højintensitetstræning en gavnlig effekt på personer med demens i de tidlige stadier.

Som instruktør i Alzheimer foreningen forventer vi, at du

  • er villig til at sætte dig ind i de anbefalinger og retningslinjer, der foreligger på området.
  • vil være med til at tilrettelægge et træningsprogram, der passer til deltagernes formåen.
  • give deltagerne et trygt forhold til træning og være med til at skabe det sociale netværk på holdet.

Til gengæld får du

  • en grundig introduktion til træningsformer og specielle behov hos personer med demens.
  • mulighed for støtte og rådgivning fra Egedal Kommunes demenskonsulent og psykomotoriske terapeut med særlig viden indenfor demensområdet.
  • mulighed for at hjælpe personer med demens til at opnå større livskvalitet –
    vi kan desværre ikke yde honorar, men vi dækker dine transportomkostninger

Det er Alzheimerforeningen i Egedal, der står bag Klub Huske og du kan få nærmere information ved at kontakte demenskonsulent Annette Reinhardt på tlf. 7259 7437 – mail: annette.reinhardt@egekom.dk

eller formand for Alzheimerforeningen i Egedal Flemming Wenzel Ignjatovic på tlf. 2024 0889 – mail: safirvej@webspeed.dk

Vi håber du bliver glad for at være instruktør i Alzheimerforeningen!