Søg puljepenge til projekter og arrangementer

Søg puljepenge til projekter og arrangementer

Har din forening brug for en ny trampolin, har jeres frivillige kræfter brug for et kursus eller vil I holde et spændende arrangement? Så kan du nu og frem til 15. april søge penge.

Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget har afsat 297.683 kr. i 2022 til foreninger og selvorganiserede grupper. Der er tre ansøgningsrunder og næste frist er 15. april.

Det kan du søge midler til: 

Aktiviteter for udsatte børn og unge
Starttilskud til nye foreninger
Tilskud til inventar eller materiel
Nye initiativer eller aktiviteter
Offentlige arrangementer
Eliteidræt
Opkvalificering af frivillige
Ansættelse af undervisere

Hvem kan søge?

Godkendte folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper, der vil lave projekter og arrangementer, der er i Folkeoplysningslovens formål og rammer, og som henvender sig bredt til borgere og familier i Egedal. Puljen har også særligt fokus på aktiviteter målrettet sårbare børn og unge.

Puljemidler til vidensdeling blandt spejderlederne

I 2021 gav Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget blandt andet penge til Det Danske Spejderkorps Egedivision:

Efter et år med få eller ingen spejderaktiviteter grundet COVID-19, hvor spejderlederne har ydet en stor indsats for at fastholde spejderne i deres spejdergrupper, var det nu tid til at styrke fællesskabet. Det skete med aktiviteter, der satte fokus på kommunikation, samarbejde, naturformidling og træklatring.
30 ledere fik styrket fællesskabet og delte viden og erfaringer til videre inspiration i arbejdet med at udvikle modige børn og unge.

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside her:
https://www.egedalkommune.dk/borger/kultur-og-fritid/foreninger/tilskud-til-foreninger/pulje-til-projekter-og-arrangementer/