Stenløse Menighedsråd inviterer interesserede til informationsmøde

Stenløse Menighedsråd inviterer interesserede til informationsmøde

Stenløse Menighedsråd inviterer alle interesserede borgere med til informationsmøde på tirsdag den 10. maj kl. 19 i Stenløse Sognegård.

Her vil dels blive fortalt om rådets aktuelle økonomi og planer. Desuden kan du høre om muligheden for at deltage i det kommende valg af nye menighedsrådsmedlemmer, der vil foregå til september i år.

Flemming Enghave, formand for Stenløse Menighedsråd

“Mødet på tirsdag aften er tænkt som en forhånds introduktion til valget, og er generelt et møde hvor der gives en række informationer, men hvor vi høj grad også gerne vil i dialog med borgerne om deres ønsker og forventninger til menighedsrådets arbejde for kirken i sognet” udtaler formand Flemming Enghave.
“Vi ved allerede nu, at der er behov for nye kræfter i Stenløse Menighedsråd, da vi skal udvide med en person fra de nuværende 10 til fremover 11 personer, og på denne aften vil der være god mulighed for at få spurgt ind til hvad arbejdet egentligt består i”.

Kom og få en snak om dine ideer eller ønsker, som fremover måske kan blive en del af det tilbud, der lokalt arbejdes med i Stenløse.

Der vil traditionen tro også blive budt på kaffe og lidt dertil.

Mødet forventes at slutte omkring kl. 20.30, så alle kan komme hjem og nyde det sidste af den lyse aften.

Tid: Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19 til ca.20.30
Sted: Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 3660 Stenløse