Sund Egedal sætter fokus på overvægt

Sund Egedal sætter fokus på overvægt

 
 
 
 
 
 
 

I august sætter Sund Egedal  fokus på overvægt, og i den forbindelse har de lagt en ny udfordring ud på Tag Del. Her vil Sund Egedal gerne have input til hvordan vi kan tale om overvægt uden at fastholde fordomme og diskrimination:

Vi lever i et samfund, hvor der er et stort fokus på krop, udseende og sundhed. Mange overvægtige personer bliver mødt med en række fordomme, som fører til diskrimination og mobning i arbejdslivet, sundhedsvæsenet, privatlivet og skolen. Det medfører forringet livskvalitet, og kan være årsag til en øget forekomst af manglende selvværd, social isolation og depression blandt personer med overvægt.
Årsagerne til overvægt er dog meget komplekse og varierer fra person til person. Genetik, miljø og adfærd spiller alle en rolle, samtidigt med at en persons forhold til mad og krop er påvirket af en kombination af sociale, psykologiske, familiemæssige og eksistentielle forhold.
Der er altså mange forskellige faktorer at tage hensyn til når vi taler om forebyggelse af overvægt. Samtidigt er det et vigtigt område at prioritere pga. den voksende forekomst og de betydelige konsekvenser for helbredet og den overordnede trivsel.
Derfor håber vi, at du vil komme med ideer til, hvordan vi kan forebygge, og gøre noget ved overvægt, samtidig med at vi modarbejder diskrimination og mobning af personer med overvægt?

Kom gerne med dine forslag på Sund Egedals Tag Del side

http://tagdel.dk/challenges/hvordan-taler-vi-om-overvaegt-uden-at-vaere-fordommende-og-diskriminerende

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden