Sundhedscentret stiller træningslokaler til rådighed for patientforeninger.

Sundhedscentret stiller træningslokaler til rådighed for patientforeninger.

Egedal Kommunes Sundhedscenter stiller gratis lokaler til rådighed for patientforeninger, når Sundhedscentret ikke selv anvender lokalerne. Det giver rum og plads til patientforeninger, så borgere kan træne i trygge og vante omgivelser.

Nogle af de borgere, der har afsluttet et træningsforløb i Egedal Kommunes Sundhedscenter, har brug for at forsætte deres træning samme sted, mens foreninger kommer uden nødvendigvis at have udgangspunkt i et kommunalt hold. Målet er det samme, nemlig at træne i trygge og vante rammer i Sundhedscentret i Egedal.

– Gennem vores træningsforløb her i Sundhedscentret får vi kendskab til borgere, der har behov for at træne videre i frivilligt regi her i Sundhedscentret. Det skaber tryghed at fortsætte sin træning med ligestillede i vante rammer, og det fremmer livskvaliteten på flere områder i form af sammenhold og glæde ved træningen. Derudover oplever vi også henvendelser fra foreninger, der ikke nødvendigvis tager udgangspunkt i et kommunalt hold, men som også af forskellige grunde har brug for at træne i trygge rammer, siger fysioterapeut i Egedal Sundhedscenter Marianne Eriksen.

Stor succes

Den store efterspørgsel omfatter en stor gruppe borgere med forbindelse til blandt andet Lungeforeningen, Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Autismeforeningen.

Den store efterspørgsel har betydet, at vi har ændret lidt i regelsættet for udlån. Det er nu blevet præciseret, at foreningshold for borgere med et særligt behov for at træne i lige netop Sundhedscentret, samt foreningshold for borgere, der tidligere har trænet på et hold i kommunalt regi, bliver prioriteret ved tildeling af lokaler fremadrettet.

Det er gratis at låne lokalerne i Egedals Sundhedscenter. Læs om muligheden her.

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden