Tag med på Louisiana Kunstmuseum onsdag 7. oktober 2015 kl. 11:45

stenlosekunstforening
Stenløse Kunstforening har igen fornøjelsen at invitere til et besøg på Louisiana Kunstmuseum

LouisianaOnPaper edited 2

Med Lucian Freud – A Closer Look vises en udsøgt samling af Lucian Freuds grafiske værker. De giver os en sjælden mulighed for at komme helt tæt på én af Englands mest indflydelsesrige og interessante kunstnere.
Lucian Freud (1922-2011) er menneskemaler, hans billeder er ublufærdige og skærer til benet, når det handler om manden og kvinden som kødelige væsener, og springet ind i grafikken kan måske lyde underligt, al den stund det netop er maleriet, der kan forløse det legemlige blik på kroppen.
Men det er med Freud som med Edvard Munch, der også var en rent ud mesterlig grafisk kunstner: Kødet forsvinder måske, men kroppen bliver ved med at være der, og ikke mindst ansigtet vinder i styrke, når farven er reduceret væk, og tegningen tager over. Freuds grafiske arbejder er derfor umiskendeligt freudske – stærke, konfrontative, umulige ikke at forholde sig til, som var det et andet menneske, der havde trængt én op i en krog.
I 2007 præsenterede museet en retrospektiv udstilling med hovedvægt på Freuds malerier. Denne udstilling, i serien Louisiana on Paper, har fokus på Freuds grafiske produktion fra perioden efter 1982, hvor Freud for alvor tog fat på arbejdet med ætsninger. Det er en meget stor del af dette sene engagement, 52 værker i alt, museet har fået mulighed for at låne fra UBS Art Collection. Værkerne har ikke før været præsenteret samlet for offentligheden.

ANMELDELSER

JYLLANDS-POSTEN
“Fantastisk udstilling… Man skal måske helt tilbage til Rembrandt for at opleve en tilsvarende inderlighed og kompromisløshed. Den engelske kunstners portrætter af sin gamle mor har den samme smertefulde indlevelsesevne som den ældre Rembrandts selvportrætter. Vel er teknikken mesterlig hos begge, men dette rækker langt ud over håndværksmæssige færdigheder. Dette har noget med instinkt, livserfaringer og sjælekræfter at gøre.”
Berlingske
“Lucian Freuds billeder handler om at se. Louisianas intense udstilling med grafik af den nu afdøde britiske billedkunstner handler om at se, hvad han så. Det er ikke nødvendigvis kønt. Men det er fremragende.”
KRISTELIGT DAGBLAD
“Lucian Freud lægger ikke fingrene imellem. Alt bliver taget med. Hvis det er almindelig god opdragelse at holde sig lidt tilbage med hensyn til at sige hele sandheden til folk, så efterlever han ikke dette. Hos Freud er der ingen nåde eller formildende omstændigheder. Det, vi ser, er mennesket i dets mest rå og usminkede udgave.”
Information
“Viser, at Lucian Freuds mesterlige evne til at udpensle kødet og huden som overflader med uanede dybder også lod sig overføre til grafik… De grafiske arbejder indeholder også en stærk psykologisk realisme i form af en nøgen udlevering af den eksistentielle forbandelse ved at blive gjort til et billede.”

Mødetid:

Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 11.45 

Mødested:

Foyeren på Louisiana, Gl. Strandvej 13, Humlebæk
Pris: Kr. 75,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke medlemmer
(gratis for medlemmer af Louisiana)
Tilmelding: Søren Poulsen, tlf. 20 43 29 05/mail: soc@poulsen.mail.dk
Egon Sørensen, tlf. 47 17 25 75/mail: eogbsoren@mail.dk
 

Giv besked ved tilmelding, om du/I har brug for kørsel (kr. 40,- p.p
Ønsker du at vide mere om udstillingen er her link til deres hjemmeside:
http://www.louisiana.dk/udstilling/lucian-freud
Vi glæder os til at se Jer
Bestyrelsen
f/Oluf Jakobsen olufjakobsen@youmail.dk
 
 

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden