Tid til indstilling af kandidater til Frivillighedsprisen og Nytænkningsprisen!

Tid til indstilling af kandidater til Frivillighedsprisen og Nytænkningsprisen!

Så er det ved at være tid til igen at hylde ildsjælene, der gør en uundværlig frivillig indsats i enten kultur, fritids- eller idrætslivet i Egedal Kommune. Det er nu årets kandidater til Frivillighedsprisen og Nytænkningsprisen skal indstilles!

Det frivillige foreningsliv bidrager i stor stil til at give Egedalborgerne et sundt, sjovt og aktivt liv.

Egedal Kommune hædrer hvert efterår det frivillige foreningsliv på kultur- og Fritidsområdet, hvor der uddeles 2 priser, henholdsvis Den Folkeoplysende Frivillighedspris og Årets Nytænkningspris. I 2022 markeres dette omkring Frivillig Fredag, som landsdækkende fejres fredag den 30. september.

Deadline for indstilling er den 15. september 2022.

Indstilling til Nytænkningsprisen:
https://www.egedalkommune.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/hjaelp-til-foreninger/fejring-af-frivilligheden-paa-kultur-og-fritidsomraadet/aarets-nytaenkningspris/

Indstilling til Frivillighedsprisen:
https://www.egedalkommune.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/hjaelp-til-foreninger/fejring-af-frivilligheden-paa-kultur-og-fritidsomraadet/den-folkeoplysende-frivillighedspris/