Tip fra Egedal Revision: Selvstændiges sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer

Tip fra Egedal Revision: Selvstændiges sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer

Fra 2015 vil selvstændige kunne fratrække udgifter til frivillig sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikring både egen indbetaling samt medarbejdende ægtefælle. Udgiften vil stadig være en privat udgift, men kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag.
Egedal Revision
v/ Registreret Revisor Lise Haislund
Rådhus Allé 13
3650 Ølstykke
Tlf. 47 10 05 05
Hjemmeside: www.egedal-revision.dk
Mail: lh@egedal-revision.dk
Virksomhedspræsentation på EgedalForum:
www.voresegedal.dk/egedal-revision

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden