Udsigt til S-tog hvert 10. minut

Udsigt til S-tog hvert 10. minut

DSB præsenterede på et møde fredag den 17. januar et oplæg til en ny S-togskøreplan. Oplægget bringer godt nyt til de mange borgere i Egedal, som hver dag pendler ind og ud af kommunen.

På S-togs-strækningen til og fra Frederikssund dag oplever passagererne godt nok, at der er 6 tog i timen – men da de kører forskudt, kan pendlerne opleve ventetider på op til 18 minutter mellem togene. Ved at ændre køreplanen, kommer der nu op til 9 tog i timen, og der bliver dermed tale om en reel 10-minutters drift. Dermed bliver service på Frederikssundsbanen ligestillet med resten af S-banen.

Det skaber begejstring hos borgmester Karsten Søndergaard:

”Egedal er en super attraktiv bosætningskommune – og også rigtig godt på vej til at blive en attraktiv erhvervskommune. Med en bedre offentlig transport kan vores borgere nemmere komme til og fra deres arbejde, uanset om de skal ind mod København eller mod Frederikssund. Og vores virksomheder får nemmere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, når det bliver let at komme til og fra kommunen”.

Forslaget til ny køreplan er nu i høring hos kommunerne, inden den endelig bliver besluttet. Beslutningen skal formelt godkendes af Transport-, bygnings- og boligministeriet, det sker i februar måned.  DSB lægger op til, at den nye køreplan på Frederikssundbanen træder i kraft til december 2020.

 

 

Foto af S-tog: DSB, Jasper Carlberg
Foto af borgmester Karsten Søndergaard: Egedal Kommune

Et smugkig i Kalenderguiden...

Det sker i Egedal

Loader…