Udvalgte ældre inviteres til intimkoncert med Birthe Kjær

Udvalgte ældre inviteres til intimkoncert med Birthe Kjær

120 ældre borgere og borgere med en demenssygdom er inviteret med til en gedigen fest på Egedal Rådhus, hvor bl.a. Birthe Kjær giver koncert. Her kan de mest sårbare borgere få en tiltrængt, fælles kulturel oplevelse i kølvandet på corona-nedlukningerne.

Festdeltagere kan se frem til et brag af en fest, som både byder på intimkoncert med Birthe Kjær, snacks, drikkevarer, god stemning og De Gamle Jazzdrenge, som spiller op to gange. Transporten til og fra festen er der også sørget for, så alt de ca. 120 inviterede skal gøre er takke ja eller nej til den invitation, de har fået via deres hjemme- eller sygepleje.

En fælles oplevelse, hvor der er sørget for det hele

Festen er målrettet de borgere, der har sværest ved selv at opsøge og deltage i sociale arrangementer, og som derfor har været ekstra hårdt ramt under corona-krisen. Blandt de inviterede er bl.a. borgere med demens og deres pårørende.

Frivillige medarbejdere sørger for trygheden

Det skal være både sjovt og trygt at gå til fest, og derfor vil 25 frivillige medarbejdere fra hjemmeplejen og sygeplejen være med til arrangementet for at sørge for, at det hele forløber så sikkert og festligt som muligt, og så festdeltagerne kan få den rette hjælp undervejs.

Flere arrangementer i støbeskeen

Midlerne til festen stammer fra sommer- og erhvervspakken 2021. Efter festen er der stadig midler i Egedals pulje, og flere andre aktiviteter og arrangementer er undervejs.

Fakta

  • Festen afholdes som et lukket arrangement for de inviterede på Egedal Rådhus den 28. september 2021.
  • Midlerne stammer fra sommer- og erhvervspakken 2021, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget har lanceret for at sætte gang i turisme- og oplevelsesøkonomien efter genåbningen.
  • Egedal Kommune har ligesom alle andre kommuner fået midler fra pakken, bl.a. til at styrke fysik og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap.
  • Hjemmeplejen har på baggrund af en række kriterier udvalgt de borgere, der får en invitation til festen.

Kommunen sørger for transport for alle borgerne både ud og hjem fra festen.

Pressemeddelelse
Foto: Christian Krogh

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden