Udviklingsplanen for Egedals kultur- og fritidsfaciliteter er på vej.

Udviklingsplanen for Egedals kultur- og fritidsfaciliteter er på vej.

Tre workshops og hvad så?

Udviklingsplanen for Egedals kultur- og fritidsfaciliteter er på vej. Brugere og borgere har på tre workshops budt ind og spurgt ud til det, der skal danne fremtidens rammer om Egedals kultur- og fritidsliv

Egedal Kommune ønsker faciliteter, der understøtter aktive liv og fællesskaber – også i en fremtid, hvor vi må forvente, at vi bruger både faciliteter og foreninger anderledes end i dag. Egedal Kommune har fået hjælp af analysebureauet Keingart og har sammen med omtrent 100 brugere og borgere kigget i spåkuglen og tegnet et kort, der kan føre os ind i fremtiden.

– Vi skal have en udviklingsplan, der kan pege os på rette vej, når vi skal prioritere vores midler til at understøtte en aktiv hverdag i Egedal. Vi er startet med, at kigge på det vi har og hvordan det bliver anvendt. Samtidig har vi set på tendenser, der peger fremad og spurgt brugerne til råds. Gennem de tre workshops er det blevet mere og mere konkret, og jeg synes vi nu står med et rigtig godt kompas til vores videre udvikling, siger Charlotte Haagendrup, der er formand for Kultur og Erhvervsudvalget.

Scenarier skal prioriteres

Scenarier er blevet tegnet op og nogen skudt ned igen: Var det eksempelvis bedst for Egedal at centralisere alle kræfter og lave mere for eliten? Nej tak; sagde flertallet på workshop nr. 2 – vores fritidsliv skal være der, hvor vi bor, selv om vi dog også gerne vil se på mulighederne for at styrke fællesskaberne i nogle af de større idrætsområder vi for eksempel har i Smørum, Stenløse og Ølstykke. Et scenarie der også overlevede processen fokuserer på mere aktiv brug af naturen som arena for kultur og sport.

Et oplæg til principperne og en kommende udviklingsplan blev præsenteret på den 3. og afsluttende workshop den 22. oktober. Deltagerne har nu frem til den 2. november til at sende deres afsluttende bemærkninger til oplægget. Brugernes input og udviklingsplanens temaer skal derefter drøftes i Kultur- og erhvervsudvalget. Udviklingsplanen skal i sin endelige form vedtages af Egedal Byråd og danne ramme for de næste 10 års prioritering. (Se udkast til udviklingsplanen her.)

Der sker meget allerede nu

– Vi er faktisk allerede i gang. I budget 2021 har vi haft fokus på vores kulturhuse og afsat yderligere midler til Stenløse stadion. Vi har afsat midler til en ny udendørs forhindringsbane til brug for både børn og voksne og godkendt finansieringen af en ny hal i Ølstykke. Og så er borgernes adgang til skolernes faciliteter også i fokus, når vi helhedsrenoverer Søhøjskolen og Balsmoseskolen med nye multihuse. Og med en fokuseret Udviklingsplan kan vi fremadrettet forstærke vores fokus, så vores faciliteter bliver fremtidssikrede, siger Charlotte Haagendrup.

Fakta:
Egedal har 43.000 borgere, 200 registrerede foreninger, 30 idræts-lokationer, 8 spejderhytter og 9 kulturhuse.

Lokalnyt

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden