Vågetjenesten i Egedal har brug for gode frivillige kollegaer til vågning

Vågetjenesten i Egedal søger flere frivillige kræfter, og i den forbindelse har jeg  spurgt ind til hvad opgaven som våger dækker over. Hvad vil det sige at være våger?

Lise fra Ølstykke er frivillig våger, og fortæller her lidt mere om vågetjenesten og hvad der forventes af dig som frivillig :

Vågninger foregår i hele Egedal Kommune på plejehjemmene, demenshjem samt i private hjem. Vågningerne foregår primært om natten af en varighed på 4 timer.

Vi bliver kontaktet af vores leder via SMS når der skal startes en vågning. Vi svarer vores leder om vi kan tage vågningen, og om vi kan våge en eller flere af den kommende dage.

Før du skal våge, vil du blive informeret lidt om borgeren du skal ud til.

Vi sidder og er tilstede ude hos borgeren, ”vi skal sidde på vores hænder”, hvilket betyder, at vi ikke må foretage os noget som helst. Typisk vil borgeren sove/slumre det meste af tiden.

Hørelsen er det sidste der forsvinder. Borgeren er klar over vi er der og finder ofte ro ved at der er en i nærheden.

Ofte skal der holdes i hånd eller bare det at være hos borgeren er tilstrækkeligt. Vi sidder ofte tæt på borgerens hovedgærde, så vi er i god kontakt.

Er vi i tvivl om noget, kontaktes hjemmeplejen hvis det er i private hjem eller plejepersonalet på det pågældende plejehjem. Du er aldrig ladt alene.

Vil du være med til at behandle vores borgere i kommunen med værdighed i den sidste tid, samt give den eller de eventuelle pårørende en udstrakt hånd i den svære tid er det dig Vågetjenesten glæder sig til at møde.

Kunne du tænke dig at være en del af Vågetjenesten i Egedal, så ring til Karen på 52 44 80 90


Om Vågetjenesten i Egedal: 

Vågetjenesten i Egedal er 1 år gammel og hører under Røde Kors.

Vi mødes en gang om måneden i 2 timer. På vor møder kan der være en foredragsholder – måske en fra en af plejehjemmene eller en der fortæller om noget der er relevant i forhold til vores vågning.

Her giver vi hinanden supervision i forhold til vores vågninger.

Du vil altid være sammen med en erfaren våger på din første vågning.

Vi bliver klædt på med relevante kurser

Læs mere om Røde Kors Egedal her: https://www.rodekors.dk/afdelinger/egedal