Valg til Folkeoplysningsudvalget

Der indkaldes til valgmøde vedrørende valg til Folkeoplysningsudvalget i Egedal Kommune torsdag den 20. september 2018 kl. 17.00. Valgmødet finder sted på Egedal Rådhus, Dronning Dagmarsvej 200, 3650 Ølstykke.

Egedal Byråd besluttede den 20. juni 2018, at der skulle nedsættes et Folkeoplysningsudvalg.

Folkeoplysningsudvalgets arbejde er at varetage foreningerne interesser. Det vil sige at udvalget skal høres, inden der vedtages:

  • Nye tilskudsregler for området
  • Ny Folkeoplysningspolitik
  • Budgettet indenfor området.

Udvalget træffer beslutning i sager om,

  • Anvisning af lokaler og udendørsanlæg, og
  • Fastsættelse af ordensregler for de lokaler, som der anvises indenfor  området.

Medlemmer af Folkeoplysningsudvalget udpeges for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode.
Følgende medlemmer er på forhånd medlem af Folkeoplysningsudvalget

  • To medlemmer fra Kultur- og Erhvervsudvalget
  • Formanden for paraplyorganisationen ”Egedal Kulturelle Samråd”
  • Formanden for paraplyorganisationen ”Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd”
  • Formanden for paraplyorganisationen Egedal idrætsfællesskab”
  • Formanden for ”Aftenskolernes Samråd”

Hver af disse organisationer udpeger en stedfortræder for medlemmer af Folkeoplysningsudvalget. Dette gøres ved at fremsende navn og oplysninger om, hvilke paraplyorganisation personen repræsenterer, til kulturogfritid@egekom.dk senest mandag den 17. september 2018, kl. 12.00.

Derudover skal der vælges en repræsentant samt suppleant for de foreninger, der ikke er medlem af nogen paraplyorganisation
således: Hver af de foreninger der ikke er medlem af en paraplyorganisation kan indstille en kandidat, samt suppleant til
valgmødet. Dette skal ske ved at sende en mail med navn og forening til kulturogfritid@egekom.dk senest mandag den 17.
september 2018, kl. 12.00.

Valg af medlem og stedfortræder afgøres ved afstemning med simpelt flertal, hvor hver valgbar forening kan afgive èn stemme på kandidaterne til medlem og stedfortræder af Folkeoplysningsudvalget. Egedal Kommune forestår afstemningen.

Yderligere oplysninger:
Kan fås ved henvendelse til Center for Plan, Kultur og Erhverv Susanne Mosbæk, tlf. 7259 7601 eller på mail susanne.mosbaek@egekom.dk