Vil du være leverandør til Egedal Kommune? Kom med til virtuel til opgave- og udbudsbasar 2022

Vil du være leverandør til Egedal Kommune? Kom med til virtuel til opgave- og udbudsbasar 2022

Egedal Kommune har hvert år en række større og mindre udbud, opgaver og indkøb, som private leverandører kan byde ind på. Kommunen ønsker at samarbejde med de lokale virksomheder, og inviterer derfor til opgave- og udbudsbasar, hvor du kan høre mere om hvordan du kan blive leverandør til kommunen – i år foregår arrangementet online torsdag den 20. januar kl. 16-18.

I 2021 vedtog Byrådet en ny Udbuds- og indkøbspolitik, som har tre fokusområder: Bæredygtighed – Socialt ansvar – Vores lokale erhvervsliv. Hvad den betyder for dig som tilbudsgiver, kan du blive klogere på til den virtuelle basar.

Egedal Kommune vil orienteree om hvilke udbud og opgaver kommunen har i budget 2022, og hvilke formelle krav der stilles til virksomheder, der ønsker at blive leverandør til kommunen.

Arrangementet finder sted torsdag den 20. januar 2022 kl. 16-18. Mødet afvikles virtuelt. Tilmeldte vil dagen før mødet modtage et link til møderum.

Tilmelding til erhvervsteamet senest onsdag den 19. januar 2022 på mail til erhverv@egekom.dk

Der bliver rig lejlighed til at møde medarbejdere i kommunen og stille spørgsmål til kommunens opgaver.

Mødet er åbent for alle virksomheder, og det er gratis at deltage.

Program for Opgave- og Udbudsbasar den 20.01.2022

16.00 Velkommen v/ Kommunikations- og erhvervschef Marianne Roed Jakobsen

  • Præsentation af deltagerne, navn, firma og branche

Du får en præsentation af nogle af de planlagte opgaver, indkøb og udbud indenfor:

  • Generelle indkøb af varer og tjenesteydelser samt kommunens nye udbuds- og indkøbspolitik
  • Kommunens servicekontrakter og bygningsvedligehold
  • Kommunale opgaver på teknik og miljøområdet
  • Kommunale udbud på Sundheds- og Omsorgsområdet

Efter gennemgangen vil der være mulighed for, at få en snak med medarbejdere om:

Generelle indkøb af varer og tjenesteydelser: Center for Administration og Service
Anlægs- og driftsopgaver: Center for Ejendom og Intern Service
Opgaver på teknik- og miljøområdet: Center for Teknik- og Miljø
Sundheds- og Omsorgsområdet: Center for Sundhed og Omsorg

Erhvervsteamet hjælper dig ved generelle spørgsmål om kommunens erhvervsservice.