Vores Hus – Demensdagcenter for hjemmeboende borgere med en demenssygdom

Vores Hus er et dagcenter for hjemmeboende borgere med en demenssygdom.
Vores Hus tilbyder et målrettet og koordineret tilbud med udgangspunkt i dine interesser og behov. Grupperne er små og med aktiviteter der lægger
vægt på vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale funktioner.
Formålet med at komme i Vores Hus er socialt samvær, at vedligeholde funktionsniveau samt i nogle tilfælde at aflaste pårørende.
Hjemmeboende borgere med demens kan visiteres til at komme i Vores Hus én eller flere gange om ugen – dette afgøres af Den Tværfaglige Myndighed når du ansøger om tilbuddet.

Vores Hus

Damgårdsparken 7
3660 Stenløse
Tlf: 7259 7449 eller 7259 7445 eller 7259 7546

Telefontid hver dag mellem 8 og 9.
Åbent alle hverdage fra 9.00 til 15.00

Læs mere om visitering til dette tilbud på Egedal Kommunes hjemmeside

Nyt fra kalenderguiden

Nyt fra Turguiden

Nyt fra Virksomhedsguiden

Nyt fra Madguiden

Nyt fra Shoppingguiden

Nyt fra Fritidsguiden